Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Henfaldstid

Den første applet viser definitionen af halveringskonstanten for en eksponentiel udvikling y=b a t .

Den næste applet simulerer radioaktivt henfald. Skyderen regulerer sandsynligheden for at en kerne henfalder. Ved hjælp af appletten kan man undersøge om antallet af kerner henfalder eksponentielt med tiden.