Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Ptolemæus

Claudius Ptolemæus (ca. 100 – ca. 170) var en græsk videnskabsmand, der blandt andet lavede imponerede astronomiske beregninger. Til beregningere brugte han en korde-funktion, der minder om sinusfunktionen:

Cirklens radius er 60, hvilket hænger sammen med at han regnede i babylonernes 60-tals system.

Ptolemæus lavede en tabel over korde-funktionens værdier for forskellige vinkler. Til det udnyttede han det, der idag kaldes Ptolemæs' sætning. Den handler den næste applet om. Sætningen siger:

Når et firkant er indskrevet i en cirkel, er produktet af diagonalerne lig med summen af modstående siders produkt.

Med applettes bogstaver kan sætningen formuleres som:

| AC || BD |=| AB || CD |+| AD || BC |