Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Kunst

Her er to appletter, der er handler om kunst. Den første viser princippet bag ved det gyldne snit.

En linje kan deles i et stort stykke og et lille stykke. Snittet er gyldent, når forholdet mellem hele stykket og det store stykke er lig med forholdet med store stykke og det lille stykke.

Skyderen regulerer, hvor snittet er, så det er muligt at finde ud af, hvornår snittet er gyldent. Skyderen kan finreguleres med piletasterne.

Den næste applet illustrerer centralperspektivet. En kasse er tegnet i perspektiv. Skyderen bestemmer højden af horisontlinjen. Linjer, der er parallelle i virkeligheden, mødes i et forsvindingspunkt på horisontlinjen.