Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Optimering

Den første applet beskriver et klassisk problem. Der skal et rektangulært hegn. Der er 10 meter hegn til rådighed. Hvordan får man det største areal?

Skyderens værdi kan ændres automatisk med annimationsknappen i nederste venstre hjørne.

En kasse skal laves ud af et kvadrat med siden 6. Hvordan får man kassens rumfang til at blive så stort som muligt?

Når en trekants omkreds er fast, er det den ligesidede trekant, der har det største areal. Den næste applet kan bruges til et bevis. Antag at to af siderne er forskellige. De mødes i et punkt P. Den tredje side bruges som grundlinjen. Omkredsen er konstant, og grundlinjen er fastholdt, så

| P F 1 | +| P F 2 |

er også konstant. P ligger derfor på en ellipse. Det ses, at vi kan gøre arealet større ved at rykke på P, så trekanten kan ikke have det største areal.