Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Pythagoras

Den første applet giver i et bevis for Pythagoras’ sætning. På figuren til venstre er arealet af det hvide område c2. Med skyderne kan trekanterne placeres på en ny måde på figuren til højre. Her er arealet af det hvide område a2+b2. Heraf følger Pythagoras’ sætning c2=a2+b2.

Den næste applet viser en spiral, der muligvis stammer fra Theodoros fra Kyrene, der levede i det 5. århundrede. Princippet er, at en hypotese i en retvinklet trekant er katete i den næste retvinklede trekant. Den anden katete er 1. Hypotesernes længde danner en følge af kvadratrødder.