Geogebra

Introduktion
Pi
Ptolemæus
Optimering
Kunst
Pythagoras
Halveringstid

Pi

Her er fire appletter, der handler om tallet π.

Den første applet viser, hvor langt et hjul triller. Diameteren af hjulet er 1. Appletten kan bruges til beregning af π, fx ved hjælp af en passende grafisk afbildning.

Den næste applet kan bruges til at argumentere for arealformlen A=πr2.

Archimedes beregnede en øvre og nedre grænse for π ved hjælp af omskrevne og indskrevne n-kant. Appletten viser sidelængderne af n-kanterne. Længderne kan bruges til at give en vurdering af π.

Morderne beregninger bruger uendelige rækker af tal. Appletten viser et eksempel på en uendelig række. Skyderen bestemmer antallet af led. På en langsom computeren skal skyderen ændres langsomt. Rækken kommer tættere og tættere på π/4.